Bố dượng lợi dụng việc mất trí của Eimi Fukada để làm chuyện vợ chồng