Chứng minh cho chị trưởng phòng Karen Kaede thấy mình là đàn ông