Đang ngủ trưa trên ghế thì bị con trai riêng của chồng đòi làm một nháy