Gái hư phê rượu bị trai lạ đưa về phòng để đóng gạch