Kiều nữ Michiru Tsukino bị đại gia đánh bằng cây gậy thịt 20cm