Một mình chén cả bốn cô bạn thân trong chuyến đi chơi xa