Tag: Amin Arana

Cô cháu gái người thành phố và những ông chú nhà quê Amin Arana

Được nghỉ hè nên cô gái tuổi mới lớn Amin Arana đã quyết định rời bỏ chốn phồn hoa đô thị để về vùng quê nghèo tận hưởng không khi trong lành kết hợp thăm người chú ruột của  mình. Thanh niên đều đã rời bỏ quê nhà lên...