Từ bỏ việc học hành Kotone Hana chuyển sang đóng phim khiêu dâm