Vợ vắng nhà, ông bố dượng liền đụ con gái riêng của vợ kế