Buổi giao lưu xác thịt giữa diễn viên Arina Hashimoto và các fan may mắn